Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-07-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19.07.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Kolonii Mrowina, gm. Kluczewsko oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 325/3 o pow. 0,0186 i Nr 348/2 o pow. 0,0174 ha, niezbędnego w celu wydania decyzji o ustaleniu i zapłacie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną –  powiatową, stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego.

2010-07-23

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 6 500 000 PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 6 500 000 PLN.
2010-07-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0264 T Skorków – Leśnica w miejscowości Skorków w km od 7+083 do km 7+333.

2010-08-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 02.08.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów odnośnie działek nr: 1938, 1939 (rowy) położonych na terenie obrębu Secemin, gm. Secemin polegającej na wykonaniu prac kameralnych bez pomiaru na gruncie.

2010-08-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 02.08.2010

na aktualizację treści rastrowo-numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym EWMAPA na podstawie jednostkowych dokumentacji geodezyjno-kartograficznych z obrębu Świdno, gm. Krasocin wraz z włączeniem zinwentaryzowanych budynków do bazy obiektowej i zmiany użytków gruntowych.

2010-08-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16.08.2010

na wykonanie dwóch odrębnych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Wałkonowach Górnych, gm. Secemin.

2010-08-16

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16.08.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stojewsku, gm. Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 357 o pow. 0,80 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Powyższy operat jest niezbędny do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2010-08-19

Zapytanie ofertowe Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Znak: GKN.II.3431-33/10 z dnia 18.08.2010.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów odnośnie działki nr 11 (rów) położonej na terenie obrębu Wojciechów, gm. Krasocin polegającej na wykonaniu prac kameralnych bez pomiaru na gruncie.

2010-09-01

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.08.2010

na wykonanie 32 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nw. nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.    


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)