Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-07-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykazania w operacie ewidencji gruntów i budynków przebiegu granicy działki Skarbu Państwa nr 4460 stanowiącej użytek drogowy, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa.

2013-07-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie opracowania geodezyjnego i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 9005/1, 9005/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym GKN.III.6620.1.30.2013.MK.  

2013-08-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Praca geodezyjna niezbędna do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegająca na ujawnieniu gruntów zabudowanych wyłączonych z klasyfikacji gleboznawczej oraz aktualizacji oznaczeń w zakresie użytków zabudowanych na terenie gminy Radków powiatu włoszczowskiego

2013-09-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją granic i oznaczeń konturów użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów dla części gminy SECEMIN, powiatu włoszczowskiego.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)