Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-02-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo - Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785.

2015-02-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska - Łapczyna Wola, Żelisławiczki - Marchocice, Radków - Kossów

2015-02-20

ZAPYTANIE OFRTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.02.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek Nr: 278/1, 278/2, 279  o łącznej powierzchni 1,36 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Chlewska Wola w gminie Moskorzew w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.97.2014.MK.

2015-02-20

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.02.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 322/1, 322/2, 322/3, 513/1, 513/2, 513/3, 514/1, 514/2, 516/1, 516/2 o łącznej powierzchni 2,93 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Mrowina w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.119.2014.MK.

2015-02-20

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.02.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 329 o powierzchni 1,39 ha, oraz 114 o pow. 1,05 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.160.2013.MK oraz GKN.6620.1.35.2014.MK.

2015-02-20

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.02.2015 r

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 535/2 o powierzchni 0,84 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.183.2014.MK.

2015-02-20

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.02.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 615, 619, 620 o łącznej powierzchni 1,8627 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.173.2014.MK.

2015-02-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.02.2015 r.

Na sporządzenie operatów szacunkowych łącznie 146 szt. określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Mieczynie, Występach i Gruszczynie gm. Krasocin dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 0265T zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

2015-03-04

Zaproszenie do składania ofert

"Dostawa materiałów do remontów dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego"
2015-03-06

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek Nr: 278/1, 278/2, 279 o łącznej powierzchni 1,36 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Chlewska Wola w gminie Moskorzew w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.97.2014.MK.  

2015-03-06

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 322/1, 322/2, 322/3, 513/1, 513/2, 513/3, 514/1, 514/2, 516/1, 516/2 o łącznej powierzchni 2,93 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Mrowina w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.119.2014.MK.

2015-03-06

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 535/2  o powierzchni 0,84 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.183.2014.MK.  

2015-03-06

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 329 o powierzchni 1,39 ha, oraz 114 o pow. 1,05 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.160.2013.MK oraz GKN.6620.1.35.2014.MK


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)