Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-03-07

OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza przetargi ustne nieograniczone (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego położonych we Włoszczowie obręb 08 i 06.

2014-03-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2014-03-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.03.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie pod parking, nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 861/6 o pow. 0,0950 ha (w rozbiciu na cenę za 1 m kw.) stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Przedborskiej.

2014-03-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.03.2014 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie w związku z tym dokumentacji (mapy prawnej) służącej do oznaczenia w księdze wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa położonej Kluczycach (obr.7) gm. Secemin oznaczonej jako działki Nr 1.483/1 o pow. 0,5541 ha i Nr 1.483/8 o pow. 0,0876 ha, niezbędnej do prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowania znak: IG.XII.752.16.2013 dotyczącego stwierdzenia na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji  i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe PKP z dniem 27 października 2000r. prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości.

2014-03-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.03.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.) za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 126/1 o pow. 0,1859 ha położoną Wałkonowy Dolne gm. Secemin, która na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Secemin z dnia 24-09-2013 r., znak: RG-V.6831.13.2013
przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Włoszczowskiego.

2014-03-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.03.2014 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6825.12.2014.ISz i znak: GKN.IV.6821.2.10.2013.ISz

2014-03-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie w związku z tym dokumentacji (mapy prawnej) służącej do oznaczenia w księdze wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa położonej Kluczycach (obr.7) gm. Secemin oznaczonej jako działki Nr 1.483/1 o pow. 0,5541 ha i Nr 1.483/8 o pow. 0,0876 ha, niezbędnej do prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowania znak: IG.XII.752.16.2013 dotyczącego stwierdzenia na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji  i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe PKP z dniem 27 października 2000r. prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości.

2014-03-31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2014-04-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie pod parking, nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 861/6 o pow. 0,0950 ha (w rozbiciu na cenę za 1 m kw.) stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Przedborskiej.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)