Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-06-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.06.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 3108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 we Włoszczowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.267.2016.BK.

2016-06-20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.06.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 4449/1, o pow. 0,0702 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 we Włoszczowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.317.2016.BK.

2016-06-21

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica - Oleszno ETAP I

2016-06-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.06.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 823/15 i 823/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.238.2015.BK.

2016-06-22

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164)   na:

  1. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
  2. Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3  im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
2016-06-22

Zaproszenie do skladania ofert

 Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie

2016-06-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/21 o pow. 0,0603 ha, niezbędnego dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

2016-06-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.06.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/21 o pow. 0,0603 ha, niezbędnego dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

2016-06-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych stanowiących podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) wysokości odszkodowania za czasowe zajęcie nw. nieruchomości położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin oraz za szkody powstałe na tych nieruchomościach na skutek usunięcia gałęzi drzew wchodzących w kolizję z linią napowietrzną 15kV Koniecpol - Włoszczowa w ramach czasowego zajęcia nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.IV.6852.1.7.2016 z dnia 19.04.2016r. oraz znak:GKN.IV.6852.1.10.2016 z dnia 19.04.2016r.

2016-06-29

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin

2016-07-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0264 T w miejscowości Gruszczyn

2016-07-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
  1. Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3  im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
2016-07-06

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany

2016-07-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 4449/1, o pow. 0,0702 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 we Włoszczowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.317.2016.BK.

2016-07-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 823/15 i 823/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.238.2015.BK.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)