Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-06-19

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.06.2013 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 6169 o pow. 0,0297 ha i Nr 6173 o pow. 0,0299 ha niezbędny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu (sprawa Znak: GKN.IV.6840.2.2.2013.ISz.).

2013-06-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  pn.: Remont  grobli   czołowej   zbiornika    wodnego   „Biadaszek”.

2013-06-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  pn.:  „Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej nr 0401T”.

2013-06-27

Przetarg nieograniczony

na zorganizowanie wyjazdów rehabilitacyjno – szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”
2013-07-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie mapy nieruchomości do celów prawnych niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Pilczyca gm. Kluczewsko polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów odnośnie granic i powierzchni działki nr 669/1 o pow. 1,00 ha, do której w trakcie przeprowadzonej w 1992 roku aktualizacji ewidencji gruntów mylnie włączono grunty pod rowami o nieuregulowanym stanie prawnym.

2013-07-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie trzech operatów szacunkowych.
2013-07-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

na zorganizowanie wyjazdów rehabilitacyjno – szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn.: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie”
2013-07-09

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 06 stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 6169 o pow. 0,0297 ha i Nr 6173 o pow. 0,0299 ha niezbędny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu (sprawa Znak: GKN.IV.6840.2.2.2013.ISz.).

2013-07-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na: opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 117 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowania projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2013-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.07.2013 r.

Na wykonanie opracowania geodezyjnego i sporządzenia w związku z tym dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 9005/1, 9005/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym GKN.III.6620.1.30.2013.MK.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)