Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.01.2012 r.

Na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 08 stanowiącej własność Skarbu Państwa –ANR Oddział w Rzeszowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4219/1, 4221, 4530, 5343 o pow. 2,2841 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-02-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.02.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania Znak: GKN.III.6620.1.28.2011.MK o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów obręb Lipie gm. Krasocin polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 200 i 191/1 oraz ich powierzchni zgodnie ze stanem prawnym.

2012-02-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.02.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.III.6620.1.170.2011.MK dotyczącego aktualizacji ewidencji gruntów i regulacji stanu prawnego dla nw. nieruchomości Skarbu Państwa w związku z art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1369ze zm.).

2012-02-06

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - znak: ROL.272.1.2012.I z dnia 19-01-2012 r.

zapytania ofertowego w zakresie usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego oraz usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie powiatu włoszczowskiego.

2012-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.02.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do prowadzonego postępowania administracyjnego Znak: GKN.III.6620.1.170.2011.MK dotyczącego aktualizacji ewidencji gruntów i regulacji stanu prawnego dla nw. nieruchomości Skarbu Państwa w związku z art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1369ze zm.).

2012-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.02.2012 r.

Na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do prowadzonego postępowania Znak: GKN.III.6620.1.28.2011.MK o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów obręb Lipie gm. Krasocin polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów w przedmiocie ujawnienia w części kartograficznej ewidencji gruntów przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 200 i 191/1 oraz ich powierzchni zgodnie ze stanem prawnym.

2012-02-22

Zapytanie ofertowe - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.02.2012 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 07 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 3875/14 o pow. 0,0214,  Nr 3876/4 o pow. 0,0022 ha i Nr 3879/10 o pow. 0,0001 ha niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.

2012-02-22

Zapytanie ofertowe - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.02.2012 r.

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 09 stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5097/10 o pow. 0,1211 ha, niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)