Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-01-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno -Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”
2010-01-21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20.01.2010r.

na wprowadzenie zmian w części opisowej operatu ewidencji i budynków w obrębach Powiatu Włoszczowskiego w systemie informatycznym EWOPIS WINDOWS i REJCEN.
2010-01-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.01.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 4191 o pow. 0,3072 ha., Nr 4207/1 o pow. 0,3861 ha położone we Włoszczowie, obręb 08 oraz działki Nr 1879/1 o pow. 0,2467 ha położonej we Włoszczowie, obręb 03 niezbędnego do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2010-02-03

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42” realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

2010-02-16

Zapytanie ofertowe

na usługę wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Włoszczowskiego

2010-02-23

Informacja o wyborze oferty

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”

2010-03-08

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, które sporządzone zostaną na terenie gminy Secemin

2010-03-08

Przetarg nieograniczony

na Pełnienie funkcji asystenta ds. organizacji działań projektowych projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim"
2010-03-08

Przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji asystenta ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji projektu pt. Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim
2010-03-08

Przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim.
2010-03-12

Przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów - Radków.

2010-03-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0214 T Przygradów - Lipno w km od 3+680 do km 3+970.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)