Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-11-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.11.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektów podziału nieruchomości:

1. 65 działek w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. 7 działek w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

2015-11-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”

2015-11-09

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2015 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 179 o powierzchni 0,33 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wałkonowy Dolne w gminie Secemin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.393.2015.BK.

2015-11-09

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.11.2015 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 2121/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Krasocin w gminie Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.286.2015.BK.

2015-11-10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań administracyjnych związanych z potwierdzeniem nabycia własności przez zarządcę drogi publicznej działek zajętych pod pasy drogowe na dzień 31.12.1998 r. (w trybie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) – art.73) oraz do przeprowadzenia postępowań sądowych dotyczących nabycia własności działek zajętych pod drogi publiczne w drodze zasiedzenia.
2015-11-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektów podziału nieruchomości:

1. 65 działek w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. 7 działek w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

2015-11-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 179 o powierzchni 0,33 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wałkonowy Dolne w gminie Secemin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.393.2015.BK.
2015-11-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 2121/1 o powierzchni 0,30 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Krasocin w gminie Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.286.2015.BK.
2015-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie zamawianych materiałów biurowychoraz tuszy i tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2 do siedzibyZamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

2015-12-02

Przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 02.12.2015r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

2015-12-07

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

2015-12-18

Zaproszenie do składania ofert

Opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych
2015-12-18

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa (zakup) materiałów pędnych  oraz materiałów eksploatacyjnych
 do samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie
2015-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Praca geodezyjna polegająca na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewid. gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2016r. do PZGiK operatów technicznych dot. aktualizacji mapy zas., a w szczególności opracowań map do celów proj., geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)