Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-07-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).
2015-07-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy Znak: GKN.IV.6852.1.4.2015 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1400/4 położonej w obrębie Łachów gm. Włoszczowa stanowiącej własność osoby fizycznej oraz za szkody powstałe na skutek czynności związanych z przeprowadzeniem przez wyżej opisaną nieruchomość odcinka jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 10 kV służącej do zasilania projektowanej podstacji trakcyjnej Łachów i przesyle wskazaną linią energii elektrycznej w obszarze stanowiącym pas technologiczny o powierzchni 190 m 2 usytuowany od strony zachodniej przedmiotowej działki.
2015-07-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T na odcinku Żelisławiczki - Marchocice dł. 1,32 km na terenie gminy Secemin.

2015-07-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych. Podziałowi podlegają 3 działki ewidencyjne, położone w obrębie ewidencyjnym Motyczno gminy Włoszczowa oznaczone numerem 785 o powierzchni ewidencyjnej 1,70 ha, numerem 788 o powierzchni ewidencyjnej 8,20 ha, numerem 789 o powierzchni ewidencyjnej 5,54 ha.

2015-07-23

Zapytanie ofertowe

Remont toalety, odgrzybianie i malowanie łazienki- zgodnie z książką przedmiarów w internacie, w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

2015-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego od ul. Głowackiego do ul. Reja we Włoszczowie
2015-07-29

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0001 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr: 197 o pow. 0,0445 ha, 205 o pow. 0,6530 ha, 224 o pow. 0,3081 ha, 250 o pow. 1,0025 ha, 273/1 o pow. 0,5445 ha, 273/2 o pow.0,0369 ha zgodnie z posiadanym udziałem każdego ze współwłaścicieli oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego i zniesienia współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa (do sprawy Znak: GKN.IV.6823.2.2014).

2015-07-29

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na wyznaczeniu na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 630/1 i nr 645/1 położonych w obrębie Chycza, gm. Radków, stanowiącej drogę powiatową nr 0238T na odcinku granicznym z działkami nr 630/2 i 645/2.

2015-07-30

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.07.2015 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych we Włoszczowie:

- obręb 008 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4189 o pow. 0,2669 ha stanowiąca własność Powiatu Włoszczowskiego,

- obręb 006 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4057 o pow. 0,1719 ha stanowiąca własność osoby fizycznej.

2015-07-31

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 30.07.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 604 o pow. 1,46 ha położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.1.18.2015 w sprawie uznania nieruchomości za mienie gminne.

2015-08-05

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągników i sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 05.08.2015r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągników i sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

2015-08-11

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T na odcinku Żelisławiczki – Marchocice dł. 1,32 km na terenie gminy Secemin

2015-08-12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T na odcinku Żelisławiczki - Marchocice dł. 1,32 km na terenie gminy Secemin.

2015-08-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0001 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr: 197 o pow. 0,0445 ha, 205 o pow. 0,6530 ha, 224 o pow. 0,3081 ha, 250 o pow. 1,0025 ha, 273/1 o pow. 0,5445 ha, 273/2 o pow.0,0369 ha zgodnie z posiadanym udziałem każdego ze współwłaścicieli oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego i zniesienia współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa (do sprawy Znak: GKN.IV.6823.2.2014).
2015-08-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na wyznaczeniu na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 630/1 i nr 645/1 położonych w obrębie Chycza, gm. Radków, stanowiącej drogę powiatową nr 0238T na odcinku granicznym z działkami nr 630/2 i 645/2.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)