Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-09-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  im. Hetmana  Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie”.

2012-09-21

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.I.Sz. i GKN.IV.6825.22.2012.I.Sz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2012-10-02

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą "Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  im. Hetmana  Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie”.
2012-10-03

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.09.2012 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.ISz i GKN.IV.6825.22.2012.ISz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2012-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2012 r.

Na sporządzenie 13 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową niżej opisanych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

2012-10-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych Znak: GKN.IV.6825.20.2012.ISz. i GKN.IV.6825.22.2012.ISz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)