Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2010-04-15

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2010-04-20

Ogłosznie o zamówieniu - roboty budowlane

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0231 T Miny-Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km..

2010-04-21

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012 przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

2010-04-23

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno odcinek o dł. 1,86 km.

2010-04-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko – Rudka na odcinku  o długości 5,48 km

2010-04-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odc. Krasocin – Wola Świdzińska”

2010-05-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. „Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2010-05-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

“Modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na części terenu gminy Krasocin tj. obręby geodezyjne: Brygidów, Mieczyn, Skorków, Stojewsko, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Żeleźnica Zabrody dla potrzeb systemów: EWOPIS (Windows) – dla części opisowej, EWMAPA (Windows) – dla części kartograficznej, w których będą prowadzone bazy informatyczne”.

2010-05-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0220 T Ludynia – Kozłów w miejscowości Ludynia na dł. 272 mb od km 8+203 do km 8+475 ”

2010-05-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na przebudowę drogi powiatowej Nr 0231T Miny-Żelisławiczki na odcinku  o długości 2,35 km

2010-05-10

Zapytanie ofertowe

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0251T Kluczewsko – Rudka na odcinku o długości 5,48 km”


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)