Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2009-10-21

Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego w sezonie zimowym 2009/2010.
2009-10-28

Informacja o wyborze oferty

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o  długości 4,6 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

2009-10-28

Informacja o wyborze oferty

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego na odcinku o  łącznej dł. 1,9 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
2009-10-28

Informacja o wyborze oferty

na wykonanie  tablic pamiątkowych przy realizacji projektu drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice - Jadwigów, na odcinku o  długości 2,13 km” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
2009-11-03

Informacja o wyborze oferty

na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
2009-11-23

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów biurowych

Przedmiotem zamówienia jest powtarzająca się sukcesywnie dostawa do siedziby Zamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10  materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarek określonych szczegółowo w załączniku Nr 1 i 2.

2009-11-25

Przetarg nieograniczony

na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42."

2009-12-23

Przetarg nieograniczony

na transport uczniów w ramach projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2009-12-30

Zapytanie ofertowe - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29.12.2009

na obsługę informatyczną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2010 r.
2009-12-31

Informacja o wyborze oferty

na transport uczniów w ramach projektu pt. "Ekspresem do edukacji w powiecie włoszczowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szana edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2010-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.01.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działki nr 111/1 o powierzchni 0,70 ha położonej na terenie wsi Kolonia Mrowina, gm. Kluczewsko niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów (z pomiarem na gruncie).

2010-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.01.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartogarficznej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Rząbiec gm. Włoszczowa polegających na doprowadzeniu do zgodności zapisów operatu ewidencji gruntów odnośnie granic i powierzchni działek nr 300, 344 i 299/1 opisanych w akcie własności ziemi Nr RLS.7424/491/76 z dnia 24.11.1976 r. do których w trakcie przeprowadzonej w 1990 roku aktualizacji ewidencji gruntów mylnie włączono grunty pod rowami o nieuregulowanym stanie prawnym.

2010-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.01.2010

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej działki nr 121 o powierzchni 0,39 ha położonej na terenie wsi Skorków gm. Krasocin niezbędnej do aktualizacji ewidencji  gruntów (z pomiarem na gruncie).

2010-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.01.2010 r.

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do aktualizacji ewidencji gruntów (wykonanie prac kameralnych bez pomiaru na gruncie) dotyczących działek nr: 144/1, 153/1, 159/1 położonych na terenie wsi Stanowiska , gm. Kluczewsko; nr 12 , 57 położonych na terenie obrębu Kolonia Łapczyna Wola, gm. Kluczewsko; nr 468/1, 470/1 położonych na terenie obrębu Pilczyca, gm. Kluczewsko; nr 753/1 położonej na terenie obrębu Kluczewsko, gm. Kluczewsko.

2010-01-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 04.01.2010

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6060/4 o powierzchni 0,0449 ha położonej we Włoszczowie przy ul. Świeżej 20 stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)