Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-06-03

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków – budowa chodnika”

2016-06-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 326/1 i 545/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Silpia Duża w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.449.2015.BK.

2016-06-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 2323/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.450.2015.BK.

2016-06-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 3241/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.41.2016.BK.

2016-06-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego Znak FB.272.1.2016.JP z dnia 20 maja 2016r.

2016-06-07

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do  Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2016-06-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 06.06.2016 r.

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 823/15 i 823/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.238.2015.BK.

2016-06-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164)   na:

  1. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
  2. Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3  im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
2016-06-09

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na działalność bankową – obsługę  kasową Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

2016-06-10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

2016-06-10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 1082, 1248, 1249 i 1340 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 w mieście Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.172.2016.BK.

2016-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T odc. Kąty-dr.powiatowa nr 0229T

2016-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 14.06.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/21 o pow. 0,0603 ha, niezbędnego dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

2016-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 14.06.2016 r.

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych stanowiących podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) wysokości odszkodowania za czasowe zajęcie nw. nieruchomości położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin oraz za szkody powstałe na tych nieruchomościach na skutek usunięcia gałęzi drzew wchodzących w kolizję z linią napowietrzną 15kV Koniecpol - Włoszczowa w ramach czasowego zajęcia nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.IV.6852.1.7.2016 z dnia 19.04.2016r. oraz znak:GKN.IV.6852.1.10.2016 z dnia 19.04.2016r.

2016-06-17

Zawiadomienie o unieważnieniu

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 823/15 i 823/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.238.2015.BK.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)