Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-02-10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej operatu ewidencyjnego prowadzonego dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2014 r.

2014-02-11

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Znak: GKN.V.272.6.2014.BG

na dokonywanie kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

2014-02-13

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.02.2014 r.

na dokonywanie kontroli dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, o której mowa w § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837)

2014-02-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 pkt. 1a ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 oraz pkt. 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2014 r do PZGiK operatów technicznych z asortymentu aktualizacja mapy zasadniczej, opracowanie map do celów projektowych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)