Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-03-24

Zaproszenie do składania ofert

Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 0264 T w miejscowości Skorków od km 5+950 do km 6+019,22

2016-03-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2016-03-31

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania:

- w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) własności gruntu zajętego pod drogę publiczną pn. ul. Mleczarska we Włoszczowie obręb 0003 znajdującego się do dnia 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, z obszaru działki Nr 4919 o pow. 0,0301 ha stanowiącej własność osoby fizycznej;

- oraz opracowaniu projektu podziału nieruchomości – działki Nr 1037/2 o pow. 0,3095 ha będącej we własności Powiatu Włoszczowskiego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami.

2016-03-31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów - Komparzów na odcinku dł. 2,5 km.

2016-04-01

Informacja o złożonych ofertach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0262 T w miejscowości Czostków

2016-04-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odcinku dł. 2,5 km”

2016-04-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 07.04.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1336 i 1337, położonej w Koniecznie gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz szkody powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.      

2016-04-12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania:

- w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) własności gruntu zajętego pod drogę publiczną pn. ul. Mleczarska we Włoszczowie obręb 0003 znajdującego się do dnia 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, z obszaru działki Nr 4919 o pow. 0,0301 ha stanowiącej własność osoby fizycznej;

- oraz opracowaniu projektu podziału nieruchomości – działki Nr 1037/2 o pow. 0,3095 ha będącej we własności Powiatu Włoszczowskiego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami.

2016-04-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227 T w miejscowości Konieczno Numer ogłoszenia: 91080 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016.

 

2016-04-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza.

2016-04-20

Zaproszenie do skladania ofert

Wykonanie robót utrzymaniowych – czyszczenie dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego - ścinka zawyżonych poboczy.

2016-04-20

Zaproszenie do składania ofert

Koszenie traw i chwastów  na poboczach i skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2016-04-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza”

 

2016-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1336 i 1337, położonej w Koniecznie gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz szkody powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.  


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)